Arbetsgrupp

  • Ann Elmqvist Fridh – enhetschef, Skånes universitetssjukhus
  • Cecilia Persson – verksamhetsutvecklare, Skånes universitetssjukhus
  • Johan Kaarme – barnläkare, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg
  • Britt-Marie Frost – barnläkare, sektionschef, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
  • Martin Price – barnrättsombud, Barnombudet Uppsala län