Barnbladet för barnsjuksköterskor

Nätverket är med i stor artikel i tidningen för barnsjuksköterskor – ”Barnbladet”.
Numret kom i juni 2018 och går att läsa här.