Ekonomi och avgifter

Bakgrund

Under 2022-2023 blev det allt tydligare att Nätverket behöver en egen ekonomi för den löpande driften. Styrgruppen diskuterade med medlemmar och partners, som Barnläkarföreningen och dess grupp för verksamhetschefer. Vi landade i att medlemmarna kan bidra till en solidarisk självfinansiering av de lågt räknade lönekostnaderna för samordning av Nätverket. Avgifterna bör påminna om och jämställas med annan fortbildning för medarbetare och vara betydligt lägre än andra aktörers certifieringar o dyl.

En viktig fråga var om avgiften ska vara lika oavsett verksamhetens storlek. Beslutet blev att den ska vara lika, främst för att avgiften ska motsvara arbetstid i Nätverkets löpande drift. Det har visat sig att storleken på verksamhet inte speglar hur mycket stöd den behöver från Nätverket. I stället valdes en låg, lika avgift. Nätverket fortsätter också söka externa intäkter från fonder med mera.

Intäkter och utgifter redovisas årligen för betalande medlemmar i en verksamhetsberättelse. Nya beslut kan fattas vid medlemsmöte.

Avgifterna

  • Årsavgift 7 500 kr – betalas med start 2023 i huvudsak för arbetstiden för samordnaren. Intäkterna täcker delar av utgifterna för arbetsgivaren Barnombudet, tid/lön, admin, webb med mera.
  • Uppstartsavgift 20 000 kr – för verksamhet som ansöker om att vara med, och påbörjar en kollegial process. Tills vidare slipper den verksamheten att betala årsavgift samma år som uppstarten.
  • Återgranskning 10 000 kr – betalas inför det år då en tidigare godkänd verksamhet avser att förnya sitt godkännande. Tills vidare avser vi att verksamheten inte det året betalar årsavgift.