Partners & medlemmar

Godkända verksamheter

Barnsjukvården i

 • Sörmland och Gävleborg
 • Kalmar och Kronoberg
 • Norrköping och Jönköping
 • Karlstad och Västerås
 • Linköping
 • Visby
 • Kristianstad

Verksamheter som arbetar i nätverket

 • Västervik
 • Falun
 • Karlskrona
 • Örebro
 • Helsingborg, Halmstad
 • Skåne (SUS) barnmedicin
 • Uppsala

Verksamheter i kontakt med nätverket men inte i en formell process

 • Karolinska / ALB
 • Umeå

Grundare

Samarbetspartners

samt NPO barn (Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa) som vi har nära kontakt med och som hjälper oss med digitala samarbetsrum med mera.