Partners & medlemmar

Grundare 

   

Samarbetspartners

 
   

samt NPO barn (Nationellt programområde barns och ungdomars hälsa) som vi har nära kontakt med och som hjälper oss med digitala samarbetsrum med mera.

Medlemmar – godkända verksamheter

Barnsjukvården i

  • Region Sörmland och Gävleborg
  • Region Kalmar och Kronoberg
  • Norrköping och Jönköping

Verksamheter som arbetar i nätverket

  • Västervik och Visby
  • Västerås, Karlstad och Falun
  • Karlskrona och Kristianstad
  • Örebro och Linköping
  • Helsingborg, Halmstad

Verksamheter i kontakt med nätverket men inte i en formell process

  • Karolinska / ALB
  • Uppsala och Lund/SUS