Styrgrupp

Ann Elmqvist Fridh
– arbetsterapeut, enhetschef, Skånes universitetssjukhus

 

Johan Kaarme
– barnläkare, avdelningschef, SKR

 

Karin Enskär
– barnsjuksköterska, professor pediatrisk omvårdnad, Uppsala universitet

 

Anna Styf
– verksamhetschef barnsjukvård, Region Gävleborg

 

Martin Price
– barnrättslig rådgivare för Region Uppsala, Barnombudet  

 

Vi har också flera som vi rådgör med i olika frågor. Personer som Ylva Thernström Blomqvist, docent och barnsjuksköterska inom neonatalvård, men också organisationer såsom våra partners och kunskapsstyrningens NPO Barns hälsa.

Styrgruppen och nätverket nås via samordnaren Martin Price  info@barnanpassadvard.se