Styrgrupp

  • Ann Elmqvist Fridh – enhetschef, Skånes universitetssjukhus
  • Johan Kaarme – barnläkare, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg
  • Ylva Thernström Blomqvist – barnsjuksköterska, avdelningschef, docent, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
  • Anna Styf, vårdenhetschef, Hudiksvall, Region Gävleborg
  • Martin Price – barnrättsombud, Barnombudet Uppsala län

Vi har också flera personer som vi rådgör med i olika frågor.

Gemensam e-post för styrgruppen är info@barnanpassadvard.se