Styrgrupp

Ann Elmqvist Fridh
– enhetschef, Skånes universitetssjukhus

 

Johan Kaarme
– barnläkare, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg

 

Ylva Thernström Blomqvist
– barnsjuksköterska, avdelningschef, docent, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

 

Anna Styf
– vårdenhetschef, Hudiksvall, Region Gävleborg

 

Martin Price
– barnrättslig rådgivare för Region Uppsala, Barnombudet Uppsala län. 

 

Vi har också flera personer som vi rådgör med i olika frågor.

Styrgruppen och nätverket nås via samordnaren Martin Price  info@barnanpassadvard.se