Hur barnanpassad är vården?

För dig som vill undersöka och mäta hur barnanpassad vården är på din arbetsplats finns ett antal kriterier att utgå från. Kriterierna är framtagna av “Nätverket för barnanpassad vård”.

Kriterierna är provade i en kollegial granskning av barn- och ungdomssjukvården vid Skånes Universitetssjukhus respektive Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu hoppas vi att även ni vill låta granska er verksamhet!
Barnet i vården har en stark och särskild ställning i svensk sjukvård genom patientlagen och inom kort blir Barnkonventionen lag.

Barnvänliga anpassningar behövs överallt där barn får vård och kräver systematiskt arbete precis som inom patientsäkerhet eller vårdhygien.

Kriterierna ska kunna användas i all verksamhet där barn och ungdomar får sjukhusvård. Anpassning av kriterierna och metoderna ska göras för neonatalvården.

Kriterierna utgör grunden för arbetet med att undersöka verksamheten. Liknande verksamheter gör kollegiala granskningar av varandra med stöd av nätverket och får ett avslutande omdöme. I omdömet lyfts styrkor och svagheter med råd till fortsatt förbättringsarbete för en barnanpassad vård.

Åsikter från alla som är en del av verksamheten; barn, unga patienter, föräldrar och medarbetare är en viktig del av granskningen.