Hur barnanpassad är vården?

För dig som vill undersöka och mäta hur barnanpassad vården är på din arbetsplats finns ett antal kriterier att utgå från. Första versionen av kriterier och modell för granskning togs fram under 2017 och våren 2018.

Nätverket grundades av Ann Elmqvist Fridh, Martin Price och Johan Kaarme. Dessutom har stora insatser för nätverket gjorts av Cecilia Persson, Britt-Marie Frost och Ylva Thernström Blomqvist. Aktuell styrgrupp kan du se här.

Kriterierna provades i en kollegial granskning av barn- och ungdomssjukvården vid Skånes Universitetssjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Därefter har nätverket vuxit stadigt med granskningar i Gävleborg, Sörmland, Växjö, Kalmar, Jönköping och Norrköping. Fler tillkommer hela tiden – läs vilka som arbetar inom nätverket här.

Nu hoppas vi att även ni vill låta granska er verksamhet!
Barnet i vården har en stark och särskild ställning i svensk sjukvård genom patientlagen och att barnkonventionen blivit lag.

Barnvänliga anpassningar behövs överallt där barn får vård och kräver systematiskt arbete precis som inom patientsäkerhet eller vårdhygien.

Kriterierna ska kunna användas i all verksamhet där barn och ungdomar får sjukhusvård. Vi har granskat och anpassat kriterierna så de också går att använda för neonatalvård.

Kriterierna utgör grunden för arbetet med att undersöka verksamheten. Likartade verksamheter gör kollegiala granskningar av varandra med stöd av nätverket och får ett avslutande omdöme. I omdömet lyfts styrkor och svagheter med råd till fortsatt förbättringsarbete för en barnanpassad vård.

Åsikter från alla som är en del av verksamheten; barn, unga patienter, föräldrar och medarbetare är en viktig del av granskningen.