Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Det är sjukvårdande verksamheter som är medlemmar och de skattar sig själva och granskar varandra utifrån framtagna kriterier. Patienter och föräldrar kommer till tals.

Nya versioner publicerade!

Under hela hösten 2019 har arbetsgruppen uppdaterat nätverkets dokument. Nu är det mesta uppe! KRITERIERNA är viktigaste dokumentet. 67 kriterier varav 42 är obligatoriska. BEGREPP och definitioner. Arbetsgruppens “ordlista”. RUTIN…

Nya kriterier på gång!

Barnanpassad vård utvecklas hela tiden, både till innehåll och arbetssätt. Grunden i nätverkets arbete är kriterierna. Vi i arbetsgruppen har under hösten reviderat dem. Mycket är kvar som tidigare, men somligt…

1 2 6