Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Patienter och föräldrar kommer till tals. Medlemmarna är sjukvårdande verksamheter där få eller många barn vårdas. Att vara med medlem kostar inte, annat än den egna arbetstiden.  Hur processen går till beskrivs i en rutin (länk) men i korthet är arbetsgången denna:
1) beslut i ledningen 2) arbetsgrupp bildas 3) självskattning av egna verksamheten görs utifrån kriterierna 4) ni granskar en utsedd liknande verksamhet som också granskar er 5) rapport skrivs och utbyts mellan verksamheterna 6) nätverkets styrgrupp beslutar om godkännande.

Välkomna Helsingborg & Halmstad

Nätverket växer. I januari har vi uppstartsmöte med de senaste barnklinikerna i Nätverket. Helsingborg och Halmstad. Varmt välkomna! Nätverket fortsätter leta form för att säkra kvalitet i stödet till verksamheter…