Gävleborg har granskats

Under två hela dag arbetade en stor delegation från barnsjukvården i Sörmland sina kollegor i Gävleborg.
Dessförinnan hade en delegation besökt Sörmland. Det är en kollegial granskning.

Från Nätverkets arbetsgrupp deltog vi båda dagar.

Nu ska processledarna diskutera sina slutrapporter och rekommendationer. De blir först ut att göra en riktig, skarp granskning. Stort varmt tack och grattis till dem!