Ny godkänd – Kristianstad

Varma gratulationer till barn- och ungdomskliniken
Kristianstad 

Styrgruppen för nätverket har 8 september 2023  enhälligt beslutat att godkänna kliniken.

De har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta kliniken eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Nya godkända – Karlstad, Linköping och Visby

Varma gratulationer till barn- och ungdomsklinikerna
KarlstadLinköpingVisby

Styrgruppen för nätverket har 22 juni 2023 enhälligt beslutat om att godkänna klinikerna.

De har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta respektive klinik eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.

Reviderade kriterier

Nätverkets kriterier är grunden för hela processen. De pekar ut inriktning, prioriteringar och nivåer för vad vi menar utgör Barnanpassad Vård. De är framtagna med början 2017 och har därefter reviderats kontinuerligt i nära samarbete med verksamheterna. De blir mätbara verktyg för aktuell forskning, lagstiftning, NOBAB-kriterier, best practice och inte minst barnkonventionen.

Nu har tre kriterier ändrats.

Två tidigare kriterier om smärta – vid procedurer och den långvariga/kroniska har reviderats. Nya kriteriet om procedursmärta blir obligatoriskt kriterium 1a6. Nya kriteriet om långvarig smärta blir icke obligatoriskt 1b5. Härmed tas gamla kriteriet 3a6 bort.

Ett kriterium om barnskyddsarbete revideras och kvarstår som icke obligatoriskt 5b5.

Förteckningen över kriterier är uppdaterad. Läs den här.

Mallen för rapportering (självskattning och granskning) är uppdaterad. Läs den här.

Hur är det att vara med i nätverket?

Den verksamhet inom vården där barn är patient kan förbättra sitt arbete genom att delta i vårt arbete!

Hur processen ser ut beskrivs i vår rutin.

 

Stegen som beskrivs i detalj är dessa:

Fas 1 – beslut om deltagande och ansvariga
Fas 2 – självskattningen
Fas 3 – förberedelser inför granskningsbesöken
Fas 4 – granskningsbesök i den kollegiala verksamheten
Fas 5 – efter granskningarna

Välkomna Helsingborg & Halmstad

Nätverket växer. I januari har vi uppstartsmöte med de senaste barnklinikerna i Nätverket.
Helsingborg och Halmstad.

Varmt välkomna!

Nätverket fortsätter leta form för att säkra kvalitet i stödet till verksamheter som deltar i nätverket, och bedömningarna av godkännandet. Till detta behövs externa medel och / eller bidrag från anslutna verksamheter.

Tills vidare har vi nu därför ett stopp på att ansluta fler verksamheter. Alla som vill får själva använda sig av våra kriterier, men vi kan inte ge fler det stöd som behövs för en fullvärdig process. Målet är att vi tillsammans under 2023 hittar och kommer överens om en form för finansiering och organisation för nätverket.

Välkomna med förslag!

Trygghetsvandring & Barnrond – Barnbokslut & Barnrättsrond

Bra och konkret arbete för barnets rätt har många namn. Här kommer några begrepp som används – och ibland på olika sätt.

Låta barn och unga vara med och undersöka miljön där de vårdas

Av nätverkets 67 kriterier handlar minst 13 om ”miljön” alltså där barn vårdas och medarbetare arbetar. Medarbetare och föräldrar vet mycket om hur lokalerna fungerar – för dem. Men missar vi barns och ungas åsikter om miljön och lokalerna? Då får vi otryggare patienter som inte vill delta i vården lika bra som de kunde. Entré, väntrum och rum för undersökning och behandling kan alla vara bra eller dåliga. Vi behöver också kolla hur miljön är på andra ställen på sjukhuset där barn vårdas eller undersöks.

 • TrygghetsvandringBarnrond – Gåtur
  är metoder där barn, unga går med vuxna  ansvariga i en viss miljö för att se den ur deras perspektiv. Kamera, ritblock, post-it-lappar med mera är bra hjälpmedel.
  – Läs ett upplägg här.
  – Läs artikel om hur de gjorde i Jönköping (sid 32-33).
  – Läs Boverkets allmänna råd om metoden.
  Checklistor för olika lokaler där barn vårdas.

 

Vuxna undersöker hur de efterlever barnets rätt i verksamheter

Barnanpassad vård är en av många metoder att ta reda på hur en verksamhet efterlever barnets rätt. Som del i arbetet eller som fristående aktiviteter finns exempelvis

 • Barnrättsrond där de olika lokala ledningarna inom barnsjukvården på SUS (Skånes Universitetssjukhus) årligen gör interna barnrättsronder. Det görs med medarbetare och medlemmar ur sjukhusets styrgrupp för barnrätt. Vad går bra och mindre bra. Behövs samverkan? Vill du veta mer kan du kontakta verksamhetsutvecklaren för barnsjukvården på SUS.
 • Barnbokslut är en särskild utvärdering av vad som görs (och inte) för barnets rätt inom en förvaltning eller en region/kommun. Barnbokslutet kan innehålla indikatorer som ska mätas för att se resultat av olika insatser.
  – Läs myndigheten BO’s sida om barnbokslut.
  – Läs Region Östergötlands barnbokslut för 2021 (googla för andra bokslut)

Jönköping klara med sina reservationer!

I februari 2022 godkändes barnkliniken i Jönköping. Läs här.

De har sedan dess arbetat med de reservationer de fick. Läs vad en reservation är här.

Steg för steg har de nu undanröjt reservationerna och idag 12 oktober 2022 är de klara med den sista. Jönköpings barnklinik är därmed den första av de godkända verksamheterna att ha gjort det.

Styrgruppen framför imponerat sina varma gratulationer!

Välkommen Anders – ny i styrgruppen!

Anders Öberg är barnläkare inom barnonkologi på barnsjukhuset i Uppsala. Styrgruppen är så glad att han vill arbeta med oss. 

Styrgruppen ska ha en bred och erfaren sammansättning och Anders kompletterar oss andra  på ett utmärkt sätt. Länk till styrgruppen.

Ni som vill höra om några av sakerna Anders är intresserad av kan lyssna på podden nedan.

Länk till Anders sommarpodd om kommunikation i barnsjukvård

Länk till Anders sida på Uppsala universitet

Granskningar! … och åldersgränser 1177.se

Idag har barnkliniken i Karlstad granskats av Falun. Bisittare var barnkliniken i Västerås och en representant från nätverket.

Idag har också barnkliniken i Kristianstad granskats av Karlskrona. En representant från nätverket deltog också.

===

Idag har också Inera publicerat en utredningsrapport om åldersgränser för barn/unga i digitala tjänsterna på 1177.se En fråga som engagerar många i nätverket. Martin Price i nätverkets styrgrupp var med i utredningen. Länk till rapporten.