Kalmar godkända

Barn och ungdomskliniken på länssjukhuset i Kalmar har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp.

Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken i Växjö. Nätverkets styrgrupp har tagit ställning till de steg som kliniken i Kalmar gjort och beslutat om godkännande.

”Arbetsgruppen bedömer att barn och ungdomskliniken i Kalmar är godkänd i enlighet med nätverkets kriterier. Slutligt omdöme meddelas när fysiska granskningarna av verksamheterna i Växjö och Kalmar genomförts.”

Hur är det att vara med i nätverket?

Den verksamhet inom vården där barn är patient kan förbättra sitt arbete genom att delta i vårt arbete!

Hur processen ser ut beskrivs i vår uppdaterade rutin.

 

Stegen som beskrivs i detalj är dessa:

Fas 1 – beslut om deltagande och ansvariga
Fas 2 – självskattningen
Fas 3 – förberedelser inför granskningsbesöken
Fas 4 – granskningsbesök i den kollegiala verksamheten
Fas 5 – efter granskningarna

Norrköping & Jönköping granskas!

Redan 2019 bestämde sig barnsjukvården i Norrköping och Jönköping för att arbeta inom nätverket.

Självskattning, möten, enkäter till till medarbetare och patienter, förbättringsarbete och fler möten och till sist nu …

Granskning!

Högtidligt och spännande ska det bli! Nätverkets styrgrupp har en representant på plats när Jönköping torsdag 9 september besöker och granskar Norrköpings barnklinik. Veckan efter – den 16 september – besöker vi Jönköping.

Sommarnyheter

8 juli gick nyhetsbrev ut till nätverkets medlemma, partners och verksamheter som arbetar inom nätverket. Här är en kortare version av brevet. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill veta mer.

1. Vilka är med?
2. Ny tydligare rutin på gång
3. Finansiering av samordning av nätverket
4. Teknisk plattform i höst för verksamheter
5. Presentation för för NPO Barn
6. Film från barnrättsdagarna 2020
===================================

1) Nätverket fortsätter växa och hela 19 barnkliniker arbetar nu med vår process, i någon fas. Läs mer här.

2) Rutinen beskriver nätverkets process för självskattning och kollegial granskning utifrån kriterierna. Nu görs den mer lättläst och tydligare. Klar till hösten. Aktuell rutin hittar du här.

3) Nätverket samordnas av en ideell styrgrupp (se länk). Den förvaltar och uppdaterar kriterierna, stöttar verksamheterna i kollegiala samarbetet, tar ställning till godkännande av genomförda processer med mera. Vi bedömer att vi har svårt att hinna, och kommer få än svårare när nätverket växer. Vi kommer att söka extern finansiering, för samordnarfunktion. I första hand från stiftelse / fond. Bidra gärna med tankar och tips!

4) När verksamheter samarbetar i en process mejlas idag dokument mellan dem. Det är opraktiskt och tidsödande. Vi söker en enkel modell där verksamheterna kan ha tilldelade digitala rum.

5) ”NPO barn och ungdomars hälsa” är nationella kunskapsstyrningens grupp för barn och unga. Nätverket hade en introduktion för gruppen i maj. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill ha presentationen.

6) Nätverket deltog med en digital föreläsning hösten 2020 på de nationella barnrättsdagarna. Den är en knapp timme, varav hälften handlar om vad nätverket är och hälften är processledaren från Sörmlands barnsjukvård som berättar om hur det är att genomföra processen. Filmen finns på youtube.

Växjö / Kronoberg godkänd

Barn- och ungdomskliniken i Växjö (Region Kronoberg) har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp. Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken i Kalmar.

Nätverkets styrgrupp har tagit ställning till de steg som kliniken i Växjö gjort och beslutat om godkännande.

”Arbetsgruppen bedömer att barnsjukvården i Kronoberg är godkänd i enlighet med nätverkets kriterier. Slutligt omdöme meddelas när fysiska granskningarna av verksamheterna i Kronoberg och Kalmar genomförts.”

Film om Barnanpassad

Nästan en timme film om vad barnanpassad vård är och hur det fungerar att vara med. De nationella Barnrättsdagarna spelade 2020 in Sörmlands processledare Katarina Adolfsson och nätverkets Martin Price. Klicka på bilden nedan eller på denna länk.

Vi välkomnar Västerås – Karlstad – Falun

Barnsjukvården i Västmanland, Värmland och Dalarna har nu bestämt sig för att jobba inom nätverket. Vi är så glada att de är med. De kommer att arbeta i en trio och vi kommer att kalla det för triangel-revision.

Vi hade idag stort uppstartsmöte med verksamhetschefer, kvalitetsansvariga, processledare och några av oss från nätverkets styrgrupp. Anna Styf som var processledare i Gävleborg kunde också vara med en stund och berättade hur det var för dem 2019-2020.

Vi diskuterade vilken tid om behöver sättas av, hur en barnklinik ska bedöma barnanpassningen i vården som de inte bestämmer över (tex röntgen, öron-näsa-hals) och annat som är lärdomar från tidigare processer.

Vi har nu tillsammans skapat en Teams-grupp för kommunikation och dokument.

Välkomna!

Jönköping – Norrköping gör digital avstämning

Jönköpings och Norrköpings arbetsgrupper för Barnanpassad vård vill mötas för att stämma av hur det går. De har gjort en preliminär självskattning och diskuterar med varandra vad de sett i sina barnkliniker. Det blir som en första granskning, fast digital. En representant från Nätverket deltar.

Första mötet är 23 mars och andra den 22 april. De hoppas kunna besöka varandra och göra granskningar på plats i september 2021.