Filmer om barnanpassad vård

Hur är det att jobba med kriterierna och granskningen?

Börja gärna med att läsa nätverkets process-rutin. Den beskriver i punktform hur det är tänkt att gå till. Länk.

Hur har verksamheter gjort?

 • Gotlands barnklinik har gjort en kort film om sitt arbete hittills med Barnanpassad vård. Länk till youtube.
 • Film på 55 minuter från 2020 om hela processen. Med Sörmlands processledare och Martin från nätverkets stygrupp. Länk.
 • Podd (ljud) från 2022 med intervju av processledare från Växjö och Jönköping och Martin från styrgruppen. Länk
 • Fördjupning om barnrättsbaserad hälso- och sjukvård finns här från Region Kronoberg (20 minuter). Länk

Vill du komma i kontakt med processledare från verksamheterna, mejla till info@barnanpassadvard.se

 

Jönköpings barnklinik GODKÄND

Barnkliniken vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Har idag 14 februari 2022 efter kollegial granskning godkänts som en barnanpassad verksamhet i enlighet med Nätverket för barnanpassad vårds kriterier.

Nätverkets styrgrupp har enigt beslutat detta. Vi har utgått från en helhetsbedömning av:

 • självskattningen
 • kollegiala granskningen av Norrköpings barnklinik
 • observationer av nätverkets kontaktperson
 • kompletteringar

För mer information, vänligen kontakta Jönköpings processledare Karina Wahl eller nätverkets kontaktperson Martin Price.

Podd om Barnanpassad vård!

Vad är nätverket – hur uppstod det – och hur är det att vara med i nätverket.

25 minuters ljud-intervju med:

 • styrgruppens samordnare Martin Price
 • processledaren från Gabriella Roström (Växjö barnklinik)
 • ST-läkare Magdalena Josefsson, processledare Karina Wahl (Jönköping barnklinik)

Klicka här för att komma till podden.

Ny medlem i Styrgruppen

Karin Enskär är barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad. Vi är så glada att hon ansluter till nätverkets styrgrupp.

Karin kommer att ytterligare stärka vårt samarbete med forskningen och bidra med särskild kompetens inom sina specialområden: omvårdnad samt upplevelsen och förebyggandet av stress och smärta.

Förutom forskning och utbildning har Karin en klinisk tjänst på Akademiska barnsjukhuset på uppföljningsmottagningen för pediatrisk onkologi.

Länk till Karins sida – Uppsala universitet.

Jönköping – Norrköping klara med rapporterna!

Nu har Jönköpings och Norrköpings barnkliniker kommit fram till slutrapporter om varandra. Och nätverkets kontaktperson Martin Price har kommenterat dem.

Nätverkets styrgrupp kommer nu att ta ställning till rapporterna för beslut om godkännande och eventuella övriga kommentarer.

Båda kliniker har under drygt två års tid gjort ett väldigt arbete. Trots pandemi!

Kalmar godkända

Barn och ungdomskliniken på länssjukhuset i Kalmar har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp.

Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken i Växjö. Nätverkets styrgrupp har tagit ställning till de steg som kliniken i Kalmar gjort och beslutat om godkännande.

”Arbetsgruppen bedömer att barn och ungdomskliniken i Kalmar är godkänd i enlighet med nätverkets kriterier. Slutligt omdöme meddelas när fysiska granskningarna av verksamheterna i Växjö och Kalmar genomförts.”

Hur är det att vara med i nätverket?

Den verksamhet inom vården där barn är patient kan förbättra sitt arbete genom att delta i vårt arbete!

Hur processen ser ut beskrivs i vår uppdaterade rutin.

 

Stegen som beskrivs i detalj är dessa:

Fas 1 – beslut om deltagande och ansvariga
Fas 2 – självskattningen
Fas 3 – förberedelser inför granskningsbesöken
Fas 4 – granskningsbesök i den kollegiala verksamheten
Fas 5 – efter granskningarna

Norrköping & Jönköping granskas!

Redan 2019 bestämde sig barnsjukvården i Norrköping och Jönköping för att arbeta inom nätverket.

Självskattning, möten, enkäter till till medarbetare och patienter, förbättringsarbete och fler möten och till sist nu …

Granskning!

Högtidligt och spännande ska det bli! Nätverkets styrgrupp har en representant på plats när Jönköping torsdag 9 september besöker och granskar Norrköpings barnklinik. Veckan efter – den 16 september – besöker vi Jönköping.

Sommarnyheter

8 juli gick nyhetsbrev ut till nätverkets medlemma, partners och verksamheter som arbetar inom nätverket. Här är en kortare version av brevet. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill veta mer.

1. Vilka är med?
2. Ny tydligare rutin på gång
3. Finansiering av samordning av nätverket
4. Teknisk plattform i höst för verksamheter
5. Presentation för för NPO Barn
6. Film från barnrättsdagarna 2020
===================================

1) Nätverket fortsätter växa och hela 19 barnkliniker arbetar nu med vår process, i någon fas. Läs mer här.

2) Rutinen beskriver nätverkets process för självskattning och kollegial granskning utifrån kriterierna. Nu görs den mer lättläst och tydligare. Klar till hösten. Aktuell rutin hittar du här.

3) Nätverket samordnas av en ideell styrgrupp (se länk). Den förvaltar och uppdaterar kriterierna, stöttar verksamheterna i kollegiala samarbetet, tar ställning till godkännande av genomförda processer med mera. Vi bedömer att vi har svårt att hinna, och kommer få än svårare när nätverket växer. Vi kommer att söka extern finansiering, för samordnarfunktion. I första hand från stiftelse / fond. Bidra gärna med tankar och tips!

4) När verksamheter samarbetar i en process mejlas idag dokument mellan dem. Det är opraktiskt och tidsödande. Vi söker en enkel modell där verksamheterna kan ha tilldelade digitala rum.

5) ”NPO barn och ungdomars hälsa” är nationella kunskapsstyrningens grupp för barn och unga. Nätverket hade en introduktion för gruppen i maj. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill ha presentationen.

6) Nätverket deltog med en digital föreläsning hösten 2020 på de nationella barnrättsdagarna. Den är en knapp timme, varav hälften handlar om vad nätverket är och hälften är processledaren från Sörmlands barnsjukvård som berättar om hur det är att genomföra processen. Filmen finns på youtube.