Sjukvård för vuxna – där barn vårdas

Många barn vårdas på avdelningar som i första hand är utrustade och bemannade för vuxna patienter. Här finns medarbetare som på alla sätt försöker göra den bästa möjliga miljön, bemötande och vård för barn och ungdomar. Kriterierna och att kollegialt granskas med en motsvarande verksamhet kan medföra att arbete blir tydligare.

Öron, Näsa, Hals på Skånes universitetssjukhus i Lund vill vara med.

Plastik- och käkkirurgen i Uppsala vill vara med.

Digitala vårdgivaren KRY vill också vara med på något sätt.

Din verksamhet är nästa?

Gävleborg och Sörmland – ska granska varandra

Barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland har bestämt sig för att delta. De ska arbeta med kriterierna under 2019 och innan året är slut granska varandra. All personal inom barnsjukvården Gävleborg får utbildning av nätverket under januari 2019.

Barnsjukhusen i Lund och Uppsala

Våren 2018 besökte Lunds och Uppsalas barnsjukhus varandra. 
Först hade de självskattat sina verksamheter utifrån kriterierna.
Rapporten om hur de tyckte att de mötte kriterierna skickades till den andre,
och sedan följde kollegial granskning. Det tog en hel dag att granska den andra verksamheten. Mycket lärorikt.

Fotot är från besöket i Lund.