Sörmlands barnsjukvård

Under våren 2019 kommer all personal att utbildas i kriterierna.
Det görs inom enheterna av ett team av rätt kompetenser inom Region Sörmland.

Innan sommaren kommer verksamheten att självskatta sig utifrån kriterierna. De kommer att kollegialt arbeta med Region Gävleborg.

Välkomna i nätverket Sörmland!

Sjukvård för vuxna – där barn vårdas

Många barn vårdas på avdelningar som i första hand är utrustade och bemannade för vuxna patienter. Här finns medarbetare som på alla sätt försöker göra den bästa möjliga miljön, bemötande och vård för barn och ungdomar. Kriterierna och att kollegialt granskas med en motsvarande verksamhet kan medföra att arbete blir tydligare.

Öron, Näsa, Hals på Skånes universitetssjukhus i Lund vill vara med.

Plastik- och käkkirurgen i Uppsala vill vara med.

Digitala vårdgivaren KRY vill också vara med på något sätt.

Din verksamhet är nästa?

Gävleborg och Sörmland – ska granska varandra

Barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland har bestämt sig för att delta. De ska arbeta med kriterierna under 2019 och innan året är slut granska varandra. All personal inom barnsjukvården Gävleborg får utbildning av nätverket under januari 2019.