Vi blir fler! Barnsektionen anestesi på Akademiska

Sedan 2018 samordnas de som arbetar med Barnoperation (både anestesi och operation),
Barnuppvak samt Barnintensivvårdasavdelningen i en BARNSEKTION på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi är så glada att de nu beslutat arbeta med kriterierna. De ska nu hitta en annan verksamhet som kollegial partner. Om det faller väl ut kommer hela verksamhetsområdet “AnOpIva” att ansluta sig till arbetet.

Västervik, Kristianstad, Helsingborg

Västerviks barnklinik ska nu arbeta med barnanpassade kriterier och granskning.

Deras kliniklednning hade igår skypemöte med vårt nätverk tillsammans med ledningen för Kalmars barnklinik. De kommer att söka varsin barnklinik utanför sin region för att göra det kollegiala lärande så stort som möjligt.

Tidigare i veckan har nätverket informerat patientsäkerhetsgrupen och verksamhetschefer på Kristianstads och Helsingborgs barnkliniker. De är mycket intresserade och kommer att börja med utbildning i barnets rätt till alla medarbetare till hösten. Inbjudan har också kommit till oss från Ystad.

Ett dussin barnkliniker är nu medlemmar eller formellt intresserade. Så mycket positiv energi i detta!

Kalmar vill vara med

Barnsjukvården i Region Kalmar vill vara med i nätverket. Vi är så glada. Vi har hört gott om dem och de har hört gott om nätverket.

Sörmlands barnsjukvård

Under våren 2019 kommer all personal att utbildas i kriterierna.
Det görs inom enheterna av ett team av rätt kompetenser inom Region Sörmland.

Innan sommaren kommer verksamheten att självskatta sig utifrån kriterierna. De kommer att kollegialt arbeta med Region Gävleborg.

Välkomna i nätverket Sörmland!

Intresserade barnverksamheter

Just nu är många barnkliniker intresserade av kriterierna och att ingå i nätverket. Förutom de som redan är med och har bestämt sig har dessa sagt att de vill börja när tillfälle ges:

Örebro hade utbildningar för all personal hösten 2018.

Norrköping planerar för utbildning och Jönköping är intresserade.

Barnsektionen inom Anestesi / Operation / Intensiv på Akademiska sjukhuset vill också vara med. Utbildning för all vårdpersonal februari 2019.

Sjukvård för vuxna – där barn vårdas

Många barn vårdas på avdelningar som i första hand är utrustade och bemannade för vuxna patienter. Här finns medarbetare som på alla sätt försöker göra den bästa möjliga miljön, bemötande och vård för barn och ungdomar. Kriterierna och att kollegialt granskas med en motsvarande verksamhet kan medföra att arbete blir tydligare.

Öron, Näsa, Hals på Skånes universitetssjukhus i Lund vill vara med.

Plastik- och käkkirurgen i Uppsala vill vara med.

Digitala vårdgivaren KRY vill också vara med på något sätt.

Din verksamhet är nästa?

Gävleborg och Sörmland – ska granska varandra

Barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland har bestämt sig för att delta. De ska arbeta med kriterierna under 2019 och innan året är slut granska varandra. All personal inom barnsjukvården Gävleborg får utbildning av nätverket under januari 2019.