Jönköpings barnklinik GODKÄND

Barnkliniken vid Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Har idag 14 februari 2022 efter kollegial granskning godkänts som en barnanpassad verksamhet i enlighet med Nätverket för barnanpassad vårds kriterier.

Nätverkets styrgrupp har enigt beslutat detta. Vi har utgått från en helhetsbedömning av:

  • självskattningen
  • kollegiala granskningen av Norrköpings barnklinik
  • observationer av nätverkets kontaktperson
  • kompletteringar

För mer information, vänligen kontakta Jönköpings processledare Karina Wahl eller nätverkets kontaktperson Martin Price.