Norrköpings barnklinik godkänd !

Varma gratulationer till Barn- och ungdomskliniken
på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Styrgruppen för nätverket har idag enhälligt beslutat om att godkänna kliniken.

Kliniken har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar, utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta Norrköpings processledare Caroline Albrecht eller nätverkets kontaktperson Martin Price.