Sörmlands barnsjukvård

Under våren 2019 kommer all personal att utbildas i kriterierna.
Det görs inom enheterna av ett team av rätt kompetenser inom Region Sörmland.

Innan sommaren kommer verksamheten att självskatta sig utifrån kriterierna. De kommer att kollegialt arbeta med Region Gävleborg.

Välkomna i nätverket Sörmland!