Växjö / Kronoberg godkänd

Barn- och ungdomskliniken i Växjö (Region Kronoberg) har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp. Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken i Kalmar.

Nätverkets styrgrupp har tagit ställning till de steg som kliniken i Växjö gjort och beslutat om godkännande.

”Arbetsgruppen bedömer att barnsjukvården i Kronoberg är godkänd i enlighet med nätverkets kriterier. Slutligt omdöme meddelas när fysiska granskningarna av verksamheterna i Kronoberg och Kalmar genomförts.”