Granskning

Här kan du läsa om modellen som Barnanpassad Vård använder. Den utvecklas hela tiden i nära samarbete med klinikerna som redan granskat varandra, eller håller på med det.

Senaste versionen är grafiskt förändrad och har förtydligat stegen i processen.

En verksamhet som vill bedöma sig själv kan använda mallen “självskattning”. Kom ihåg att läsa och bidra till vår sida för Tips & vägledning