Granskning

Här kan du läsa om modellen som Barnanpassad Vård använder. Den utvecklas hela tiden i nära samarbete med klinikerna som redan granskat varandra, eller håller på med det.

  • Vår rutin beskriver i tydliga steg hur processen går till.
  • Rapportmallen för självskattning och granskning används löpande genom hela processen.
  • Frågor till medarbetare ger förslag på frågor, utifrån kriterierna.
  • Frågor till patienter och föräldrar, är allmänna frågor om upplevelsen av vården.
  • Frågor till chefer kan användas vid granskningen.

Vill du ha word-versioner av dokumenten kontaktar du nätverket info@barnanpassadvard.se

Kom ihåg att läsa och bidra till vår sida för Tips & vägledning