Norrköping har röjt sina reservationer

På styrgruppsmötet igår bedömdes nu Norrköping klara med alla sina reservationer. De är den andra kliniken i Nätverket som nått dit. De godkändes ursprungligen 10 juni 2022.

Varmt grattis!

Enligt Nätverkets processrutin som ni hittar här  punkt 5.7 kan de nu påbörja förnyande av godkännande.

  1. Ett godkännande från nätverket behöver förnyas inom tre, och som mest fem år. Alla reservationer ska vara åtgärdade. Styrgruppen kontaktas och avgift för återgranskning betalas till Nätverket.
  2. Verksamheten reviderar sin självskattning utifrån förnyad patient- och medarbetarundersökning samt aktuella rutiner. Självskattningen görs för alla kriterier men med fokus på svagare kriterier i förra processen.
  3. En kollegial verksamhet (gärna samma som senast) granskar reviderade självskattningen och lämnar förslag på omdömen. Kompletteringar.
  4. Styrgruppen tar ställning till nya underlagen och ett nytt godkännande.