Nyheter

Sörmlands barnsjukvård

Under våren 2019 kommer all personal att utbildas i kriterierna. Det görs inom enheterna av ett team av rätt kompetenser inom Region Sörmland. Innan sommaren kommer verksamheten att självskatta sig…