Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Patienter och föräldrar kommer till tals. Medlemmarna är sjukvårdande verksamheter där få eller många barn vårdas. Att vara med medlem kostar inte, annat än den egna arbetstiden.  Hur processen går till beskrivs i en rutin (länk) men i korthet är arbetsgången denna:
1) beslut i ledningen 2) arbetsgrupp bildas 3) självskattning av egna verksamheten görs utifrån kriterierna 4) ni granskar en utsedd liknande verksamhet som också granskar er 5) rapport skrivs och utbyts mellan verksamheterna 6) nätverkets styrgrupp beslutar om godkännande

Möte med Barnrättscentrum

Styrgruppen för Nätverket Barnanpassad vård träffade ledningen för Barnrättscentrum på Stockholms universitet. Vi informerade varandra om vad vi arbetar med. Vi hoppas också på samarbete kring barnrätts-juridisk forskning i barnsjukvården.