”Bästa uppnåeliga hälsa”

En ny bok går till botten med hur vi kan arbeta med artikel 24 i barnkonventionen.

Som återkommande exempel i boken jämförs med vad som står i Nobab standard och kriterierna i Barnanpassad Vård.

Punkt 1 i barnkonventionens artikel 24 lyder:

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

Läs mer om boken på Rättighetsfokus hemsida.