Granskningar under pandemin

Barnsjukvården i Kalmar och Växjö har fortsatt jobba under hösten – trots egna och samhällets utmaningar med Covid. De har gjort självskattningar av egna verksamheterna och nu skickat över dem till varandra.

I början av december kommer Växjö att göra en första digital granskning av Kalmar. Veckan efter är det Kalmars tur att granska Växjö.

Vi vet inte hur det kommer att gå att göra delar av granskningarna digitalt men vi vill försöka. När de är klara ska de planera för vad som behöver göras vid fysiska granskningar, genom att besöka varandra. Besöken kan dock dröja.