Får vi hålla fast barn vid undersökningar? Kan det undvikas?

Föreningen Nobab har sin digitala årskonferens den 11 november 2022.

Temat är ”Dilemmat med fasthållning av barn inom hälso- och sjukvården – ur ett rättsligt, etiskt och vårdrelaterat perspektiv”

Anmälan och hela programmet här