Granskningar! … och åldersgränser 1177.se

Idag har barnkliniken i Karlstad granskats av Falun. Bisittare var barnkliniken i Västerås och en representant från nätverket.

Idag har också barnkliniken i Kristianstad granskats av Karlskrona. En representant från nätverket deltog också.

===

Idag har också Inera publicerat en utredningsrapport om åldersgränser för barn/unga i digitala tjänsterna på 1177.se En fråga som engagerar många i nätverket. Martin Price i nätverkets styrgrupp var med i utredningen. Länk till rapporten.