Gävleborg och Sörmland – ska granska varandra

Barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland har bestämt sig för att delta. De ska arbeta med kriterierna under 2019 och innan året är slut granska varandra. All personal inom barnsjukvården Gävleborg får utbildning av nätverket under januari 2019.