Barnläkare – utskottet för etik

Barnläkarföreningen har ett utskott för etik och barnets rätt. Nätverket är inbjudet att berätta om kriterier och modell för granskning i mars 2019. Länk till utskottet här.