Granskning i digital form

Barnsjukvården i Kalmar och Växjö vill inte hindras av pandemin. Vi anpassar arbetet med granskning så att energin kan hållas hög i arbetet. Självskattningen som Kalmar gjort granskades av Växjö i ett digitalt heldagsmöte. Nästa vecka är det Kalmars tur att granska Växjö.

Programmet i korthet:

  • Samtal med verksamhetschef och processledare. Utifrån kriterierna och självskattningen.
  • Djupdykning i olika verksamheter/ processer utifrån kriterierna
  • Samtal med barnrättsombud eller motsvarande.
  • Samtal med lekterapi och skola.
  • Samtal med medarbetare i grupp. Tvärprofessionell och bred sammansättning. Hur ser de på egna verksamhetens styrkor, svagheter och möjligheter.
  • Sammanfattning med verksamhetschef och processledare.