Jönköping – Norrköping gör digital avstämning

Jönköpings och Norrköpings arbetsgrupper för Barnanpassad vård vill mötas för att stämma av hur det går. De har gjort en preliminär självskattning och diskuterar med varandra vad de sett i sina barnkliniker. Det blir som en första granskning, fast digital. En representant från Nätverket deltar.

Första mötet är 23 mars och andra den 22 april. De hoppas kunna besöka varandra och göra granskningar på plats i september 2021.