Vi välkomnar Västerås – Karlstad – Falun

Barnsjukvården i Västmanland, Värmland och Dalarna har nu bestämt sig för att jobba inom nätverket. Vi är så glada att de är med. De kommer att arbeta i en trio och vi kommer att kalla det för triangel-revision.

Vi hade idag stort uppstartsmöte med verksamhetschefer, kvalitetsansvariga, processledare och några av oss från nätverkets styrgrupp. Anna Styf som var processledare i Gävleborg kunde också vara med en stund och berättade hur det var för dem 2019-2020.

Vi diskuterade vilken tid om behöver sättas av, hur en barnklinik ska bedöma barnanpassningen i vården som de inte bestämmer över (tex röntgen, öron-näsa-hals) och annat som är lärdomar från tidigare processer.

Vi har nu tillsammans skapat en Teams-grupp för kommunikation och dokument.

Välkomna!