Jönköping – Norrköping klara med rapporterna!

Nu har Jönköpings och Norrköpings barnkliniker kommit fram till slutrapporter om varandra. Och nätverkets kontaktperson Martin Price har kommenterat dem.

Nätverkets styrgrupp kommer nu att ta ställning till rapporterna för beslut om godkännande och eventuella övriga kommentarer.

Båda kliniker har under drygt två års tid gjort ett väldigt arbete. Trots pandemi!