Ny medlem i Styrgruppen

Karin Enskär är barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad. Vi är så glada att hon ansluter till nätverkets styrgrupp.

Karin kommer att ytterligare stärka vårt samarbete med forskningen och bidra med särskild kompetens inom sina specialområden: omvårdnad samt upplevelsen och förebyggandet av stress och smärta.

Förutom forskning och utbildning har Karin en klinisk tjänst på Akademiska barnsjukhuset på uppföljningsmottagningen för pediatrisk onkologi.

Länk till Karins sida – Uppsala universitet.