Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Patienter och föräldrar kommer till tals. Medlemmarna är sjukvårdande verksamheter där få eller många barn vårdas. Kriterier och processen är öppet tillgänglig här på hemsidan. Verksamhet som vill ha stöd från Nätverket, genomgå en etablerad process och prövas för godkännande betalar en årsavgift.

Processen beskrivs i Nätverkets rutin och tar minst ett år att genomföra. Likvärdigheten i processen  och bedömningarna i den säkerställs av att Nätverkets styrgrupp följer och leder arbetet. Stegen är dessa:
1) beslut i ledningen 2) arbetsgrupp bildas 3) självskattning av egna verksamheten utifrån kriterierna 4) ni utbyter självskattningen med en utsedd liknande verksamhet och granskar varandra 5) ni utbyter granskningsrapporter och kompletterar 6) nätverkets styrgrupp kan ta ställning till ett godkännande.

Sörmlands barnsjukvård

Under våren 2019 kommer all personal att utbildas i kriterierna. Det görs inom enheterna av ett team av rätt kompetenser inom Region Sörmland. Innan sommaren kommer verksamheten att självskatta sig…