Vi blir fler! Barnsektionen anestesi på Akademiska

Sedan 2018 samordnas de som arbetar med Barnoperation (både anestesi och operation),
Barnuppvak samt Barnintensivvårdasavdelningen i en BARNSEKTION på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi är så glada att de nu beslutat arbeta med kriterierna. De ska nu hitta en annan verksamhet som kollegial partner. Om det faller väl ut kommer hela verksamhetsområdet ”AnOpIva” att ansluta sig till arbetet.