Västervik, Kristianstad, Helsingborg

Västerviks barnklinik ska nu arbeta med barnanpassade kriterier och granskning.

Deras kliniklednning hade igår skypemöte med vårt nätverk tillsammans med ledningen för Kalmars barnklinik. De kommer att söka varsin barnklinik utanför sin region för att göra det kollegiala lärande så stort som möjligt.

Tidigare i veckan har nätverket informerat patientsäkerhetsgrupen och verksamhetschefer på Kristianstads och Helsingborgs barnkliniker. De är mycket intresserade och kommer att börja med utbildning i barnets rätt till alla medarbetare till hösten. Inbjudan har också kommit till oss från Ystad.

Ett dussin barnkliniker är nu medlemmar eller formellt intresserade. Så mycket positiv energi i detta!