Planerade granskningar hösten 2019

Våren 2018 gjorde barnsjukvården i Uppsala och Lund besök hos varandra för att hitta bästa sätten att kollegialt granska. Arbetet med förbättring av kriterier och former för granskning pågår hela tiden. Några av nätverkets nya medlemmar har nu beslutat om datum för kollegiala granskningar.

  • 8 och 11 nov granskar Norrköping och Jönköping varandra
  • 13 och 14 nov besöks Sörmlands barnsjukvård av Gävleborgs barnsjukvård
  • 26 nov besöks Gävles barnsjukvård av Sörmlands barnsjukvård
  • 27 nov besöks Hudiksvalls barnsjukvård av Sörmlands barnsjukvård