Samverkansnämnd barnsjukvård – Örebro/Uppsala

I maj 2018 besökte nätverket ”Specialitetsrådet för Barnsjukvård” för regionen Uppsala-Örebro. Chefer från Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad, Uppsala, Västerås, Örebro lyssnade och ställde frågor.