Sjukvård för vuxna – där barn vårdas

Många barn vårdas på avdelningar som i första hand är utrustade och bemannade för vuxna patienter. Här finns medarbetare som på alla sätt försöker göra den bästa möjliga miljön, bemötande och vård för barn och ungdomar. Kriterierna och att kollegialt granskas med en motsvarande verksamhet kan medföra att arbete blir tydligare.

Öron, Näsa, Hals på Skånes universitetssjukhus i Lund vill vara med.

Plastik- och käkkirurgen i Uppsala vill vara med.

Digitala vårdgivaren KRY vill också vara med på något sätt.

Din verksamhet är nästa?