Välkomna Helsingborg & Halmstad

Nätverket växer. I januari har vi uppstartsmöte med de senaste barnklinikerna i Nätverket.
Helsingborg och Halmstad.

Varmt välkomna!

Nätverket fortsätter leta form för att säkra kvalitet i stödet till verksamheter som deltar i nätverket, och bedömningarna av godkännandet. Till detta behövs externa medel och / eller bidrag från anslutna verksamheter.

Tills vidare har vi nu därför ett stopp på att ansluta fler verksamheter. Alla som vill får själva använda sig av våra kriterier, men vi kan inte ge fler det stöd som behövs för en fullvärdig process. Målet är att vi tillsammans under 2023 hittar och kommer överens om en form för finansiering och organisation för nätverket.

Välkomna med förslag!

===

Är det svårt att läsa kartan bredvid har ni textrutorna här:

GODKÄND – grön
Jönköping

GODKÄNDA med reservationer – gul
Sörmland – Gävleborg
Kalmar – Kronoberg
Norrköping

PÅGÅENDE – orange
Karlstad – Västerås – Falun
Kristianstad – Karlskrona
Västervik – Visby
Örebro – Linköping
Halmstad – Helsingborg

PILOTgranskning 2018 – grå
Uppsala
Lund / SUS