Västerås – ny godkänd barnklinik

Varma gratulationer till barn- och ungdomskliniken i Västerås

Styrgruppen för nätverket har 6 december 2023  enhälligt beslutat att godkänna kliniken.

Västerås har ambitiöst och grundligt gjort en lång rad förbättringar utifrån självskattningarna, kriterierna och den kollegiala granskningen.

För mer information, vänligen kontakta kliniken eller nätverkets samordnare Martin Price.

Alla kliniker som arbetar i nätverket finns på denna sida.