Vad hände 2023 – vad händer 2024?

Inledning

19 barnkliniker deltar i Nätverket, på olika sätt och i olika faser av vår process. Fler vill vara med, men vi har tillfälligt intagningsstopp tills vi byggt en hållbar organisation som kan stödja verksamheterna för likvärdig kvalitet. Under året har Styrgruppen arbetat hårt med att hitta långsiktiga former för finansiering och roller.

Ni som vill bidra till Nätverket får gärna höra av er. Vi har behov av olika roller med olika stort åtagande.

 • Granskare (ej att förväxla med den granskande klinikens roll). Personen bedömer, tillsammans med styrgruppens kontaktperson underlag från självskattning och granskning i specifik process. Tex inför beslut om klinik är redo för att prövas för godkännande.
 • Kontaktperson i processer. Är styrgruppens kontakt och klinikernas rådgivare. Kan vara två personer. Bör vara samma person hela vägen, ett åtagande på minst ett år.
 • Styrgruppsmedlem. Motsvarande ett styrelseuppdrag med fokus förvaltning av nätverket, tex ekonomi, revidering av kriterier och ev beslut om godkännanden.
 • Andra samordnande uppgifter. Styrgruppens samordnare Martin Price gör uppgifterna inom ordinarie tjänst och avlastning behövs.

Viktiga händelser 2023

 • Godkända kliniker: Västerås, Kristianstad, Karlstad, Linköping och Visby 
 • Senast reviderade kriterier, mars 2023
 • Nya medlemmar i process: Helsingborg & Halmstad
 • Styrgruppen gick under hösten ut till deltagande kliniker med önskemål att bida med självfinansiering av Nätverket. Många svar har inkommit.
 • Styrgruppen har haft 8 ordinarie möten och massor med kontakter med verksamheter och intresserade myndigheter med mera.

Viktiga planerade händelser 2024

 • Flera kliniker närmar sig en prövning för godkännande.
 • Flera kliniker behöver bedömas i hur det går med deras reservationer.
 • Vi behöver hitta former så att alla barnkliniker som vill kan delta.
 • Fortsatta möten med myndigheter och andra tänkbara partners och finansiärer. Närmast ett möte med Socialstyrelsen om samarbete kring heldygnsvården i BUP.