Vi ska ha workshop på Barnveckan

Barnveckan är den nationella årliga samlingen för läkare och sjuksköterskor inom barnsjukvård.

2018 lanserades nätverket på just barnveckan, och vi är så glada att få komma tillbaka och berätta om hur det gått!

Veckan arrangeras av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. De är också två av nätverkets samarbetspartners.

Vår workshop blir torsdag 2 april kl 13.15 i Växjö.