Vad är och ”barnanpassad vård” och vilka är med?

Syftet med processen är att utvärdera hur barnanpassad en sjukvårdsverksamhet är. Modellen innebär att deltagande verksamheter använder sig av självskattning, kollegial granskning och patientenkäter/intervjuer. Målet är ökad barnanpassning i sjukvården genom att deltagande verksamheter får kunskap, insikt och inspiration att genomföra förbättringar.

Arbetsgruppen publicerar snart reviderade kriterier och modell för självskattning och kollegial granskning. Vi berättar också snart mer om hur granskningarna gick i Gävleborg och Sörmland.

Verksamheter som är med och bestämt sig:

  • Sörmland – Gävleborg
  • Norrköping – Jönköping
  • Kalmar – Växjö
  • Västervik – Visby
  • Barnoperation/Barnintensiv Akademiska – antagligen motsvarande i Lund
  • Barnkliniken Akademiska Uppsala – Barnkliniken SUS Lund/Malmö

Övriga intresserade:

  • Västerås och Örebro barnkliniker
  • Plastik & Käkkirurgi Akademiska
  • samt barnklinikerna i Kristianstad, Helsingborg och Ystad