Corona pausar processerna inom Nätverket

Hej alla, vi har under våren haft kontakt med många som ingår i nätverket och arbetar med kriterier och modell för granskning. I arbetsgruppen har vi fortsatt kontakt och respekterar alla de som nu väljer att pausa sitt arbete med kriterier och granskning.

De flesta verksamheter planerar starta upp arbetet igen under hösten.

Barnanpassning behövs alltid och kanske i synnerhet nu under kris där många prioriteringar behövs. Ni som läser detta har höga ambitioner kring barnets rätt. Vi uppmanar er att bidra till att ni och era kollegor även under krisen ”särskilt beaktar barnets bästa” som sjukvårdens lagar och barnkonventionen kräver av oss.