Godkända verksamheter !

Nätverket har nu sina två första godkända verksamheter.

Gävleborgs samt Sörmlands barn- och ungdomssjukvård

Stora varma gratulationer. De har under ett år arbetat med förbättringsarbete genom självskattning av sin egen verksamhet och granskning av varandras. Som grund har de använt nätverkets kriterier och modell.

Att bli godkänd i nätverket är hedersamt och gör dem till föregångare till de dussinet andra sjukvårdsverksamheter som idag arbetar med kriterierna för barnanpassning. I nätverkets modell är det verksamheterna själva som analyserar sin verksamhet där också patienter, föräldrar och medarbetare kommer till tals. Förbättringar genomförs och beskrivs och därefter granskar verksamheterna varandra kollegialt och skriver varsin slutrapport. Arbetsgruppen följer arbetet, deltar vid granskningarna samt fattar beslut om eventuellt godkännande. Allt arbete från arbetsgruppens sida är ideellt.

Gävleborg och Sörmland har båda uppmärksammat många styrkor hos varandra, men också flera områden som kräver förbättring. Några av förbättringarna är inte genomförda vid detta godkännande, men arbetsgruppen har ändå beslutat att godkänna dem i sin helhet, med några tidsatta reservationer.

 

 

 

Såväl slutrapporter som reservationer förblir internt material mellan verksamheterna och arbetsgruppen. Det är förtroliga och ambitiöst formulerade dokument som är en produkt av mycket dialog och arbete. För verksamheter som anmält sig till nätverket för att arbeta med kriterierna kan arbetsgruppen vid utbildningar berätta om enskilda goda exempel i hur Gävleborg och Sörmland uppfyller kriterierna samt i hur de genomfört skattning och granskning. Nätverket ska på hemsidan under hösten visa upp exempel på godkända rutiner, arbetssätt och annat inspirerande.