Nya versioner publicerade!

Under hela hösten 2019 har arbetsgruppen uppdaterat nätverkets dokument. Nu är det mesta uppe!

  • KRITERIERNA är viktigaste dokumentet. 67 kriterier varav 42 är obligatoriska.
  • BEGREPP och definitioner. Arbetsgruppens ”ordlista”.
  • RUTIN beskriver hur granskningen går till och hur den förbereds.
  • SJÄLVSKATTNING är en mall ni fyller i för att se hur ni möter kriterierna.
  • RAPPORT är ett förkortat exempel på hur en granskningsrapport kan se ut.

Sedan tidigare finns dokument om

  • FRÅGOR BARN tips och exempel på hur ni kan inhämta åsikter om verksamheten från barn, unga och föräldrar. Uppdateras våren 2020.
  • FRÅGOR CHEFER är exempel på frågor som en granskare kan vilja ställa till chefer. Uppdateras våren 2020.
  • obs de exempel på frågor vi tidigare hade till medarbetare, har vi tagit bort.

Ni som redan börjat självskattning får gärna läsa kriterierna noga och se om ni behöver ändra på något. Läs särskilt de kriterierna som blivit obligatoriska. Er kontaktperson i arbetsgruppen kan ge råd om hur ni kan gå vidare med det ni påbörjat, eller behöver anpassa. Arbetsgruppen vill veta vilka som vill vara med, och hjälper till i att para ihop er med en kollegial verksamhet. Mejla oss kopia på beslut i er ledningsgrupp om deltagande.

Ni som vill vara med läser dokument RUTIN noga och tar sedan kontakt med arbetsgruppen info@barnanpassadvard.se

Arbetsgruppen vill tacka barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland för en fantastisk insats under hösten 2019. De har gjort en gedigen självskattning och kollegial granskning. De har löpande haft dialog med arbetsgruppen och vi har lärt av varandra. Deras rapporter om varandra kommer att delas senare, i lämpligt förkortat format. Såvitt arbetsgruppen kan se nu kommer båda att bli godkända vilket gör dem först i Sverige!