Europarådet framhåller Nätverket

Socialstyrelsen bestämde sig 2023 för att vårt Nätverk ska representera Sverige i Europarådets guidelines för barns delaktighet i vården. Nu är det publicerat.

Rapporten / handboken framhåller särskilt att:

  • vi systematiskt arbetar med patientenkäter (Prem) och ungdomsråd i vården
  • vi inkluderar barns röster i verksamheternas självskattningar
  • vi erbjuder underlag för frågor till barn och stöd i hur dialoger genomförs
  • kliniker som deltar behöver visa hur de har kunskaper om att inhämta barns åsikter om åtgärder och vården i allmänhet

Europarådet pekar ut vårt arbete som bra för att inkluderar barn och unga i ordinarie kvalitetsarbete i vården. Väldig roligt och förpliktigande.

Länk till nyheten på rådets hemsida och till rapporten som PDF.