Medlemsmöte!

Nätverket har nu haft ett första kort digitalt lunchmöte. De flesta av Nätverkets kliniker kunde delta! Så roligt.

Agendan var

  • Presentation av medlemmar och styrgrupp
  • Aktuella pågående medlemmar och processer
  • Funktioner och roller i Nätverket – hur vi kan hjälpas åt!
  • Värna godkännandet och Nätverket
  • Övrig information och diskussion

Kliniker som deltog: Jönköping, Växjö, Norrköping, Karlstad, Linköping, Kristianstad, Karlskrona, Västervik, SUS (Skåne) barnmedicin, Örebro, Helsingborg, Halmstad, Falun.