Höst-nytt om barnanpassad

Barnanpassad Vård har inte gått i ide under Covid-året 2020, men farten är lite inbromsad.

Först och främst – under våren genomförde barnsjukvården i Gävleborg och Sörmland sina granskningar och rapporter. De har arbetat både hårt och noggrant och nätverkets arbetsgrupp beslutade godkänna dem. Verksamheterna har nu en fin bas genom sitt hårda arbete, men också många konkreta rekommendationer från sin egen självskattning, den kollegiala verksamheten och nätverkets arbetsgrupp. Läs mer här.

Pågående processer inom barnsjukvård

  • Kalmar och Växjö är näst på tur att granska varandra, kanske redan i år. Arbetsgruppen följer deras arbete.
  • Norrköping och Jönköping är på god väg och planerar granskning under våren 2021.
  • Västervik och Visby har börjat arbeta med kriterierna, bilda arbetsgrupp och utsett kontaktperson. 

Ytterligare flera kliniker har påbörjat sitt arbete på olika sätt. Vi hoppas att 2021 blir ett starkt år för barnanpassad vård.

===

Tveka inte att kontakta nätverkets arbetsgrupp om ni vill veta mer. Mejla enklast till info@barnanpassadvard.se

  • Ann Elmqvist Fridh – enhetschef, Skånes universitetssjukhus
  • Johan Kaarme – barnläkare, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg
  • Ylva Thernström Blomqvist – barnsjuksköterska, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
  • Martin Price – barnrättsombud, Barnombudet Uppsala län