Kalmar godkända

Barn och ungdomskliniken på länssjukhuset i Kalmar har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp.

Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken i Växjö. Nätverkets styrgrupp har tagit ställning till de steg som kliniken i Kalmar gjort och beslutat om godkännande.

”Arbetsgruppen bedömer att barn och ungdomskliniken i Kalmar är godkänd i enlighet med nätverkets kriterier. Slutligt omdöme meddelas när fysiska granskningarna av verksamheterna i Växjö och Kalmar genomförts.”