Norrköping & Jönköping granskas!

Redan 2019 bestämde sig barnsjukvården i Norrköping och Jönköping för att arbeta inom nätverket.

Självskattning, möten, enkäter till till medarbetare och patienter, förbättringsarbete och fler möten och till sist nu …

Granskning!

Högtidligt och spännande ska det bli! Nätverkets styrgrupp har en representant på plats när Jönköping torsdag 9 september besöker och granskar Norrköpings barnklinik. Veckan efter – den 16 september – besöker vi Jönköping.