Uppdaterad processrutin

Både kriterier och processen uppdateras löpande för att Nätverket och sjukvården för barn hela tiden utvecklas. Nu är vårt huvuddokument för processen uppdaterad, dock mest med detaljer. Ni hittar den som PDF på sidan ”granskning”. Uppdaterade punkter är:

  • medlemmar i styrgruppen
  • Bakgrund – att processen tar minst ett år
  • punkt 1.4 om kostnader för medlem i nätverket
  • punkt 3.1 om avstämningsmöten
  • punkt 5.4.1 att kontaktpersonen avgör om verksamhet är redo för prövning
  • punkt 5.4.2 om att reservationer kan vara högst 10 till antalet
  • punkt 5.7 om avgift för återgranskning