Sommarnyheter

8 juli gick nyhetsbrev ut till nätverkets medlemma, partners och verksamheter som arbetar inom nätverket. Här är en kortare version av brevet. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill veta mer.

1. Vilka är med?
2. Ny tydligare rutin på gång
3. Finansiering av samordning av nätverket
4. Teknisk plattform i höst för verksamheter
5. Presentation för för NPO Barn
6. Film från barnrättsdagarna 2020
===================================

1) Nätverket fortsätter växa och hela 19 barnkliniker arbetar nu med vår process, i någon fas. Läs mer här.

2) Rutinen beskriver nätverkets process för självskattning och kollegial granskning utifrån kriterierna. Nu görs den mer lättläst och tydligare. Klar till hösten. Aktuell rutin hittar du här.

3) Nätverket samordnas av en ideell styrgrupp (se länk). Den förvaltar och uppdaterar kriterierna, stöttar verksamheterna i kollegiala samarbetet, tar ställning till godkännande av genomförda processer med mera. Vi bedömer att vi har svårt att hinna, och kommer få än svårare när nätverket växer. Vi kommer att söka extern finansiering, för samordnarfunktion. I första hand från stiftelse / fond. Bidra gärna med tankar och tips!

4) När verksamheter samarbetar i en process mejlas idag dokument mellan dem. Det är opraktiskt och tidsödande. Vi söker en enkel modell där verksamheterna kan ha tilldelade digitala rum.

5) ”NPO barn och ungdomars hälsa” är nationella kunskapsstyrningens grupp för barn och unga. Nätverket hade en introduktion för gruppen i maj. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill ha presentationen.

6) Nätverket deltog med en digital föreläsning hösten 2020 på de nationella barnrättsdagarna. Den är en knapp timme, varav hälften handlar om vad nätverket är och hälften är processledaren från Sörmlands barnsjukvård som berättar om hur det är att genomföra processen. Filmen finns på youtube.