Välkommen!

Nätverket ska bidra till bättre barnanpassad vård. Patienter och föräldrar kommer till tals. Medlemmarna är sjukvårdande verksamheter där få eller många barn vårdas. Att vara med medlem kostar inte, annat än den egna arbetstiden.  Hur processen går till beskrivs i en rutin (länk) men i korthet är arbetsgången denna:
1) beslut i ledningen 2) arbetsgrupp bildas 3) självskattning av egna verksamheten görs utifrån kriterierna 4) ni granskar en utsedd liknande verksamhet som också granskar er 5) rapport skrivs och utbyts mellan verksamheterna 6) nätverkets styrgrupp beslutar om godkännande.

Kalmar godkända

Barn och ungdomskliniken på länssjukhuset i Kalmar har bedömts godkänd av nätverkets styrgrupp. Den har i enlighet med nätverkets modell gjort självskattning och digital variant på granskning, tillsammans med barnkliniken…

Sommarnyheter

8 juli gick nyhetsbrev ut till nätverkets medlemma, partners och verksamheter som arbetar inom nätverket. Här är en kortare version av brevet. Mejla info@barnanpassadvard.se om du vill veta mer. 1….